English    Australian    American    Italiano    Français    Deutsch    Español    Português    Danske    Nederlands    Svenska    Norske    日本語    한국어   

Tenk på ditt økologiske poteavtrykk

 

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>40%

PRODUKT FREMSTILT AV RESIRKULERT PAPIR UTNYTTELSE AV PAPIRRESSURSER KJEMIKALIEFRI PROSESS INGEN TILSETNINGSSTOFFER BIOLOGISK NEDBRYTBART PRODUKT PAPIREMBALLASJE TRYKKET MED LØSEMIDDELFRITT BLEKK REDUSERTE UTSLIPP VED TRANSPORT

Ingen bruk av nyfiber

Produksjons-prosessen gir maksimal utnyttelse av papirressurser 

Ingen syrebasert eller alkalisk bleking

Ingen overflate- behandling, antiklumpmidler eller luktestoffer

Ideell som overflate-kompost

Gjenvinnbar & biologisk nedbrytbar emballasje

Vegetabilsk blekk reduserer VOC-utslipp & farlig avfall

Lav vekt i forhold til volum betyr bedre transport-effektivitet

Vårt produkt inneholder over 99 % resirkulert papir (post-forbruker) Nyfiber benyttes ikke i vårt produkt.

Resirkulering av papir sparer verdifull søppelfyllings-plass, sparer energi, reduserer forurensning og er langt mindre ressurskrevende enn produksjon fra nyfiber.

Vår prosess anvender praktisk talt alt av resirkulert papir.

Maksimering av resirkulering (og dermed redusering av mengden avfall som sendes til søppelfylling) bidrar til å redusere behovet for fylleplasser og forebygger dermed ødeleggelse av habitater og forurensning av vannveier. 

Vår patenterte produksjonsprosess er klorfri (PCF). Dette betyr at det overhodet ikke benyttes blekemiddel (klor, oksygenbasert eller naturlig)

Blekemidler inneholder kjemikalier som kan øke risikoen for åndedrettsproblemer og produksjon av giftige biprodukter. Slike biprodukter kan være skadelige for mennesker, dyr og omgivelsene.

Vårt produkt er basert på papirets naturlige absorberings-egenskaper, og benytter ikke tilsetningsstoffer eller kjemikalier. 

Overtrekk, antiklumpmidler og luktestoffer (som kun maskerer lukt) kan være skadelige for både mennesker og dyr da slike produkter innholder eller benytter kjemikalier og allergener, og kan danne gasser og VOC-utslipp.

Etter bruk kan produktet benyttes som overflatekompost i hagen, eller kan eventuelt brytes ned biologisk i et kontrollert avfallsanlegg

Papir brytes ned biologisk over tid ved hjelp av oksygen og vann. Papir som overflatekompost (spesielt når blandet med annet organisk materiale) vil bidra til å redusere ugress, samle opp vann, beskytte planter fra frostskader og redusere jorderosjon.

Vår emballasje er laget av over 99 % gjenvinnbart papir som kan resirkuleres, er biologisk nedbrytbart og kan benyttes som miljøvennlig biobrennstoff.

Resirkulering av papir sparer verdifull, fyllingsplass, sparer energi, er mindre ressurskrevende og reduserer forurensning.
 Papiremballasje kan også benyttes til å lage kompost.

Vår emballasje er trykket med vannbasert blekk, og ikke tradisjonelt løsemiddelbasert blekk.

Løsemiddelbasert blekk benytter petrokjemikalier (olje) som gir høyere nivåer av VOC-utslipp og farlig avfall.  VOC-utslipp inneholder en rekke kjemikalier, og enkelte av disse kan forårsake både kortsiktige og langsiktige skader (hos mennesker, dyr og i miljøet).

Våre resirkulerte papirprodukter er letter enn leirebaserte, kjemiske og trebaserte alternativer.

Lettere produkter gir lavere forbruk av drivstoff (før og etter salg) og lavere utslippsnivå pr. km (før og etter salg).