English    Australian    American    Italiano    Français    Deutsch    Español    Português    Danske    Nederlands    Svenska    Norske    日本語    한국어   

Tænk på dit CO2 poteaftryk

 

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>40%

FREMSTILLET AF GENBRUGS­PAPIR OPTIMAL UDNYTTELSE AF PAPIR­RESSOURCER KEMIKALIEFRI PROCES INGEN TILSÆTNINGS­STOFFER BIOLOGISK NEDBRYDELIGT PRODUKT PAPIREMBALLAGE TRYKFARVER UDEN OPLØSNINGS­MIDLER REDUCERET TRANSPORT­EMISSIONER  

Ingen nyfiber

Fremstillings-processen maksimerer udnyttelsen af papir-ressourcerne

Ingen syre- eller alkalisk blegning

Der anvendes ikke tilsætningsstoffer til overflade-behandling, anti-klumpning eller duft

Ideel til overflade
mulch i haven

Genbrugelig og biologisk nedbrydelig emballage

Vegetabilske trykfarver reducerer VOC- emissioner og farligt affald

Lav vægt i forhold til volumen giver bedre transport-
effektivitet

Vore produkter indeholder mere end 99% genbrugspapir (post forbruger). Der anvendes ikke nyfiber i vore produkter.Papirgenbrug sparer kostbare lossepladsfaciliteter, sparer energi, reducerer forurening og bruger færre ressourcer end fremstilling baseret på nyfiber.

Vores fremstillingsproces udnytter praktisk talt alt genbrugspapir.Maksimering af genbrug (og dermed en reduktion i mængden af affald, der sendes til losse­pladsen) bidrager til at reducere behovet for lossepladsfaciliteter, med deraf følgende ødelæggelse af naturområder og forurening af vandveje forårsaget af affald.

Vores patenterede fremstillingsproces er klorfri (PCF).  Det betyder, at der ikke anvendes nogen form for blegning (klor, iltbaserede eller elementært).Blegeprocesser indeholder kemikalier, som kan forårsage luftvejsproblemer og danne giftige biprodukter, som kan have skadelige virkninger på mennesker, dyr og miljøet.

Vores produkt udnytter papirets naturlige sugeevne og anvender ikke tilsætningsstoffer eller kemikalier. Overfladebehandling, anti-klumpnings­midler og dufttilsæt­nings­stoffer (som blot skjuler lugt) kan udgøre en helbreds­risiko for mennesker og dyr, fordi de indeholder, skaber eller anvender kemikalier, allergener, giftige røggasser og VOC-emissioner.

Efter endt brug kan produktet bruges som overflade mulch i haven eller det nedbrydes biologisk i affaldsprocessen.Papir nedbrydes biologisk over tid ved hjælp af ilt og vand.  Mulch med papir (især blandet med andet organisk materiale) bidrager til at holde ukrudt nede, bevarer jordens fugtighed, beskytter mod frost og reducerer erosion. 

Vores emballage består af mere end 99% genbrugspapir, en vedvarende ressource, som kan genbruges, er biologisk nedbrydelig og kan anvendes som en miljøvenlig biobrændsel.Genbrug af papir reducerer behovet for kostbare lossepladsfaciliteter, sparer energi, anvender færre ressourcer og reducerer forurening.  Papiremballage kan også med fordel anvendes til kompostering.

Vi anvender vandbaserede trykfarver til vores emballage i stedet for traditionelle trykfarver baseret på opløsnings­midler.Trykfarver baseret på opløsningsmidler anvender petrokemiske olier, som skaber højere VOC-emissioner og farligt affald.  VOC-emissioner består af mange forskellige kemikalier, som kan have skadelige virkninger på både kort og langt sigt for mennesker, dyr og miljøet.

Vores genbrugspapir­produkter er lettere end produkter baseret på ler, kemikalier og træ.Lettere produkter betyder lavere brændselsforbrug (før og efter køb) og lavere emissioner pr km (før og efter køb).