English    Australian    American    Italiano    Français    Deutsch    Español    Português    Danske    Nederlands    Svenska    Norske    日本語    한국어   

Miljø og ansvar

Vi kan alle bidrage ved at anvende vedvarende eller genbrugte ressourcer i vores hverdag.

Eftersom jordens ressourcer er begrænsede, er det af kritisk betydning, at vi genbruger og formindsker de affaldsmængder, vi producerer – det er tvingende nødvendigt, at vi fokuserer på produkter og emballage, som anvender vedvarende eller genbrugte ressourcer.

Vores løfte til bæredygtig produktion af strøelse og bundmateriale

FibreCycles løfte er at producere miljøvenlige produkter og endda forbedre de traditionelle produkters egenskaber.  FibreCycles papirprodukter i pilleform giver dig det ultimative miljøvenlige produkt.

 

Vedvarende, genbrug og biologisk nedbrydeligt

FibreCycle produkter er fremstillet af genbrugsmaterialer og processen har mange miljøvenlige fortrin:

 • Fremstillet af over 99% genbrugspapir (der anvendes ikke nyfiber), som er en vedvarende ressource, der ellers ville ende op på lossepladsen.
 • Ingen tilsætningsstoffer eller kemikalier.
 • Ingen iltning eller anden form for blegningsproces.
 • Fremstillingsprocessen sker i et lukket kredsløb, hvilket betyder, at alle eventuelle produktspild opfanges og genbruges i processen.
 • Lettere end konkurrerende produkter, hvilket betyder, at produktions- og transportomkostninger har et langt mindre CO2 fodaftryk end konkurrerende produkter. 
 • Energien, der anvendes i processen genbruges, hvor det er muligt.

Efter endt brug som kattestrøelse eller bundmateriale, kan pillerne genbruges som:

 • Kompost, brændsel, graves ned i haven eller anvendes som havemulch.
Genbrugsemballage af vedvarende ressource:
 • Papiremballagen er fremstillet af vedvarende råmaterialer (og især ikke af materialer med lerovertræk, som er en ikke -vedvarende ressource)
 • Miljøvenligt tryk med digitalplader og vandbaserede trykfarver (ingen opløsningsmidler). 
 • Papiremballagen kan genbruges.

Miljømæssige konsekvenser

Her er lidt statistik om de miljømæssige konsekvenser af vores handlinger:

 • Hvert ton papir, der genbruges, skåner 17 træer og sparer 26.500 l vand (kilde: EPA)
 • Tømmerindustrien skader ikke kun træerne: der lever 3.000 arter fisk og dyr og 10.000 plantearter  i vores skove (kilde: Sierra Club)
 • Hvert år udgør papiraffald omkring 40% af vores affald i byområder (kilde: Sierra Club)
 • Hvert år udgør den enkelte borgers affald omkring 680 kg (kilde: Embracing the Earth, Mark Harris)
 • Dette tal reduceres til 170 kg, hvis borgeren komposterer (kilde: Embracing the Earth, Mark Harris)
 • Procentdel af reklame­tryksager, der går i genbrug: 5.2% (kilde: Advertising Mail Marketing Association)
 • Genbrugspapir genererer 95% mindre luftforurening (kilde: Center for Ecological Technology)
Klik her for at læse om dit CO2 poteaftryk og se detaljerede oplysninger om vores miljømæssige bæredygtighed.